102 Kunskap och alternativa fakta. Gäst: Åsa Wikforss

Vad är egentligen kunskap? Vems sanning är den rätta? Hur tar vi till oss kunskaper och hur lär vi oss nya saker? Filosofen och författaren Åsa Wikforss berättar om de psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistens och hur vi kan motverka dem.

Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.