105 Så kan hela skolan samarbeta kring studie- och yrkesvägledning

Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Anette Svensson ger förslag på hur hela skolan kan arbeta tillsammans med studie- och yrkesvägledning. De ger även tips på hur man kan arbeta mer normkritiskt med vägledning och hur man får igång ett närmare samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare.

Samtalet spelades in på Bokmässan 2019 och leds av Maria Bohlin från Lärarnas Riksförbund.