107. Normkreativitet skapar större utrymme i könsnormerna

Hur kan vi göra könsnormerna större och låta fler få plats? I ett samtal med den normkreativa förläggaren Marie Tomicic och jämställdhetsexperten Jeanette Rabe diskuteras hur man kan skapa en tillåtande och trygg miljö i skolan som inte begränsar flickor och pojkar i traditionella könsroller. Samtalet spelades in på Lärarscenen på Bokmässan.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: