15. Genusforskning inom slöjdämnen. Gäst: Erik Sigurdsson

Uppdaterad

Samtal med Erik Sigurdsson som har forskat om genus inom trä- och metallslöjden. När eleverna får välja slöjd så sker fortfarande den traditionella uppdelningen i 80 procent av fallen att flickor väljer syslöjd och pojkar väljer träslöjd. På vilket sätt lever gamla föreställningar om mansfostran kvar i trä- och metallslöjdsalen, och vilka erfarenheter görs när dagens elever möter denna miljö?

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: