16. Tolerans i skolan och klassrummet. Christer Mattsson, Birgitta Hägg, Sten Hagberg

Ett samtal om tolerans, intolerans och uppkomsten av socialt konstruerade identiteter. Medverkar gör Christer Mattsson, tf föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Birgitta Hägg, verksamhetschef för New Connexion som fortbildar lärare i hur man kan motverka rasism och intolerans samt Sten Hagberg, ledamot av Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och ämnesforum för Humaniora och Samhällskunskap. Samtalet leds av Zoran Alagic.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: