20. Matematik i interkulturella klasser. Gäst: Saman Abduka

Saman Abduka undervisar ofta elever som är nyanlända till Sverige och jobbar på ett sätt där elevernas tidigare erfarenheter kommer alla elever tillgodo, och i flera olika ämnen.

Saman Abduka är lärare i Matematik för grund- och gymnasieskolan, samt företagsekonomi för gymnasieskolan. Saman har från början en lärarutbildning från Irak, som han i Sverige kompletterat med både en Ekonomi-examen på universitetet, samt examen från lärarutbildningen.

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.