26. Helgepristagarna 2015 Svenska 2, Helt enkelt

Uppdaterad

Gymnasielärarna Annika Nilsson och Lena Winqvist tilldelas Helgepriset 2015 i kategorin gymnasieskolan/vuxenutbildning.

Annika och Lena, båda förstelärare i Svenska, jobbar i ett s.k. tvålärarsystem i en klass där de blandar elever med svenska som modersmål med elever som inte har det. De vill med pengarna författa en lärobok som ska hjälpa eleven att nå målen i gymnasiekursen svenska 2.

Boken "Svenska 2 Helt enkelt" kommer att erbjuda lässtrategier som utvecklar elevernas läsförståelse. Formativ bedömning som förhållningssätt ska genomsyra läromedlet, vilket underlättar för både lärare och elever. Läroboken anknyter till modern pedagogisk forskning och har stor potential att komma hela gymnasieskolan till del.

Mer information hittar ni på deras blogg två pedagoger, ett klassrum Länk till annan webbplats. eller kontakta dem på Twitter @lewinqvist och @annikanilsson77

Helgepriset delas ut till lärare i fyra kategorier som vardera får 125.000 kronor i stipendium för sina planerade pedagogiska utvecklingsprojekt. Bakom priset står Helge Ax:son Johnsons stiftelse Länk till annan webbplats..

Frida Ekberg, dåvarande pressombudsman Lärarnas Riksförbund, ställer frågorna i detta samtal.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: