28. Möt Guldäpple-vinnarna 2015 - Cecilia Johansson och Micke Kring

Cecilia Johansson, högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna, tilldelades Guldäpplet 2015 för nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Genom att låta eleverna skriva på bloggar fick hon även tysta elever att synas i undervisningen. Och de som inte var så duktiga på att skriva, utvecklade sitt skrivande. Fler elever gynnas och engageras alltså, inte bara de som har kommit långt i historieämnet.
Cecilia Johansson, som också är Fil Lic i historia har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, tilldelats Guldäpplets särskilda pris för sitt arbete med digitalisering och webbaserade tjänster tillsammans med kollegorna på skolan. Genom att skapa arenor för elevernas arbete görs dessa synliga i nya nätbaserade former. De har genom detta starkt bidragit till att många klassrum idag öppnar sig, möter en publik och får respons.

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: