28. Möt Guldäpple-vinnarna 2015 - Cecilia Johansson och Micke Kring

Cecilia Johansson, högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna, tilldelades Guldäpplet 2015 för nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Genom att låta eleverna skriva på bloggar fick hon även tysta elever att synas i undervisningen. Och de som inte var så duktiga på att skriva, utvecklade sitt skrivande. Fler elever gynnas och engageras alltså, inte bara de som har kommit långt i historieämnet.
Cecilia Johansson, som också är Fil Lic i historia har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, tilldelats Guldäpplets särskilda pris för sitt arbete med digitalisering och webbaserade tjänster tillsammans med kollegorna på skolan. Genom att skapa arenor för elevernas arbete görs dessa synliga i nya nätbaserade former. De har genom detta starkt bidragit till att många klassrum idag öppnar sig, möter en publik och får respons.

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.