38. Nya krav på arbetsmiljön ska förebygga ohälsa

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4, att gälla.

Ombudsmannen Jens Könberg från Lärarnas Riksförbund hjälper oss reda ut begreppen, och vad man som anställd inom skolan bör tänka på.

Var tredje anmälan om arbetssjukdom är relaterad till just organisatoriska och sociala faktorer. Föreskrifterna har därför utfärdats som ett led i att bromsa en kraftig ökning under de senaste åren när det gäller arbetsrelaterad ohälsa.

Det nya med föreskrifterna är att de reglerar områden som är direkt kopplade till stress och arbetsbelastning, samt arbetstider. Det blir alltså första gången regelverket tar sikte på den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet.

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.