45. Vi måste våga sätta undervisningen i fokus. Gäst: Per Kornhall

Vi pratar med Per Kornhall om situationen i skolan, dess kunskapstapp och bristande likvärdighet; Vad var det som gick fel? Vad borde vi göra? Hur lång tid kommer det att ta att komma tillbaka?

Per Kornhall är lärare, författare och en flitig skoldebattör. Har tidigare arbetat som gymnasielektor, undervisningsråd vid Skolverket och skolstrategi i Upplands Väsby.

Hans bok ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall” blev väldigt uppmärksammad när Per beskrev ett antal faktorer som han menar har orsakat att den svenska skolan har förlorat sin likvärdighet och utjämnande effekt; kommunaliseringen, det fria skolvalet, avskaffandet av läromedelskontrollen med mera.  

Per Kornhall är också ledamot i Kungliga Vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor samt Eu-kommissionens generaldirektorats nätverk av oberoende skolexperter.

Zoran Alagic, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: