49. Elevens hjälteresa som metod i undervisningen

Robin Smith, gymnasielärare i Svenska och engelska, skapar målbilder och motivation genom att utnyttja begreppet ”hjälteresan” i sin undervisning. Genom att göra eleven till hjälte och undervisningen som ett äventyr i lärandet, blir det ett verktyg för att kunna prata om lärandet, lärandeprocessen och tänkandet i undervisningen. Ett sätt att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev.

- Om eleven vet vart man är på väg - så känns det som en mening med det, menar Robin Smith.


Hjälteresan är ett begrepp och mönster i många mytologiska berättelser, men även moderna berättelser som exempelvis Hollywoodfilmer. Grunden är att en huvudperson – hjälten – får en utmaning, reser till en främmande verklighet och ställs inför prövningar, för att slutligen återvända till vardagen med en konkret eller abstrakt gåva.


Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder undervisningen.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: