49. Elevens hjälteresa som metod i undervisningen

Robin Smith, gymnasielärare i Svenska och engelska, skapar målbilder och motivation genom att utnyttja begreppet ”hjälteresan” i sin undervisning. Genom att göra eleven till hjälte och undervisningen som ett äventyr i lärandet, blir det ett verktyg för att kunna prata om lärandet, lärandeprocessen och tänkandet i undervisningen. Ett sätt att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev.

- Om eleven vet vart man är på väg - så känns det som en mening med det, menar Robin Smith.


Hjälteresan är ett begrepp och mönster i många mytologiska berättelser, men även moderna berättelser som exempelvis Hollywoodfilmer. Grunden är att en huvudperson – hjälten – får en utmaning, reser till en främmande verklighet och ställs inför prövningar, för att slutligen återvända till vardagen med en konkret eller abstrakt gåva.


Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder undervisningen.