51. Sverige i siffror som undervisningsmaterial

Ett spännande samtal med SO-läraren Henrik Isacsson, Mörbyskolan i Stockholm, om hur man kan använda statistik i sin undervisning. Sara Brinkberg, från Statistiska centralbyrån, är med och berättar om projektet "Sverige i siffror" Länk till annan webbplats. och hur du som lärare kan nyttja detta material i din undervisning - och dina elever som själva kan hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang..

"Sverige i siffror" bygger på statistik och är tänkt som ett verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Sverige i siffror innehåller statistik om det svenska samhället, baserat på behoven i kursplanen för samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. 

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.