52. Undvik tidstjuvarna - få mer tid för varje elev. Gäst: Anna Jändel-Holst

Hur fördelas en lärares arbetsuppgifter, och hur disponeras lärarens arbetstid för detta? Nästan var tredje lärare möter 125 elever under en vecka, och föräldrar upplever att lärarna inte har tillräckligt med tid för deras barn. Samtidigt har minst var tionde lärare en så dålig schemaläggning att deras tid inte används effektivt, s.k. tidstjuvar. Var tredje lärare tar inte lunchrast, och sex av tio lärare tar inte ens en paus under arbetsdagen. Det här visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Med det finns lösningar. Lärare som fått diskutera sin tjänstefördelning i förväg upplever att deras arbetstid används mer effektivt.

Anna Jändel-Holst, utredare på Lärarnas Riksförbund, hjälper oss med begreppen och de slutsatser och resultat som undersökningens visar.

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: