59. Lärarnas villkor i Norge

Ett samtal om villkoren för våra lärarkollegor i Norge. Steffen Handal är en norsk lärare, facklig representant och ordförande för Utdanningsforbundet, det största fackförbundet för lärare i Norge. Han sitter också i styrelsen för Education International, ett världsomspännande nätverk av lärarfack med tillsammans 32 miljoner medlemmar.

Steffen berättar bland annat om att norska staten infört nya kompetenskrav för att lärare överhuvudtaget ska få undervisa, och som slår hårt mot lärare som har en äldre examen som inte uppfyller dessa krav.

Fler studenter med höga betyg i Norge önskar att bli lärare nu än för 10 år sedan, men var tredje slutar innan lärarutbildningen är klar. Ytterligare en tredjedel lämnar i yrket under de första fem åren.

Fortsatt stor brist på lärare.

Ny lärarutbildning på gång, fem år på master-nivå.

Arbetstiden är den största fackliga frågan, med stor arbetsbörda med fler o fler arbetsuppgifter inom samma arbetstid. Tid för förberedelser och uppföljning av lektionerna hinns inte med - 4 timmar förberedelsetid för en hel veckas planering ger ingen bra kvalitet, menar Steffen Handal. Dokumentationsbördan är också en stor fråga.

Nyligen införde Norge ett etiska råd, som Steffen förklarar tankarna kring.

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.