69. Om hjärnan och hur barn lär sig. Gäst: Torkel Klingberg

Professor Torkel Klingberg, vid institutionen för neurovetenskap, forskar kring barns utveckling och lärande och träning av hjärnan.

En del lär sig snabbt medan andra behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning – och jävlar anamma – för att nå sina mål.

Samtalet beskriver också olika typer av motivation. Fungerar belöningar? Vilken roll spelar intresse och tron på att kunna förändras? En form av motivation som har visat sig vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är ”grit”, ett slags ”jävlar anamma”.

Förståelse för matematik och läsning är inget människor föds med. Det krävs många år av träning innan barn kan räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunskaperna.

- Genetiska faktorer spelar in, men det är möjligt att påverka sina förmågor genom träning. Hjärnan är formbar, det är en viktig kunskap, menar Torkel Klingberg.

 

Maria Bohlin, Lärarnas Riksförbund, leder samtalet.