72. Yttrandefrihet och skolan - allvarligt talat. Ola Sigvardsson, Lena Andersson, Anna Ekström, Elza Dunkels, Ewa Thorslund

En ljudinspelning av seminariet med samma namn från bokmässan. Genom sociala medier och internet sker dagligen nätpubliceringar där många medborgare blivit publicister i en mening. Även en tonåring fattar publicistiska beslut på nätet, utan att alltid förstå det själv. 

Det ligger i skolans uppdrag att förvalta och undervisa om rättigheter såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen – viktiga grundbultar i en demokrati. Ett sätt att värna demokratiska rättigheter är att väva in dem i utbildningssystemet och ge eleverna kunskaper om det fria ordet och dess gränser.

Medverkande: Ola Sigvardsson, pressombudsman, Lena Andersson, journalist och författare, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, Elza Dunkels, forskare, och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd.

Cecilia Garme, journalist, leder samtalet.

Från bokmässan i Göteborg, 22 september 2016.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: