77. Ett fritt och kreativt yrke kräver utrymme att för att man ska kunna bilda sig själv. Åsa Fahlén och Stina Oscarson

Vad är bildning?

Uppdaterad

Åsa Fahlén och Stina Oscarson samtalar om bildning och skolans kompensatoriska uppdrag. Om att eleverna måste få en stabil kunskapsgrund att stå på och verktyg för att ta sig fram i livet. Om vikten av att lärare får utrymme för den professionella friheten, för att kunna bilda sig själva. En nödvändighet i det fria och kreativa yrke som läraryrket är.

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: