8. Ulrika Carlsson (c) om hur vi lyfter yrkesutbildningarna

Uppdaterad

Ett samtal mellan Ulrika Carlsson (c) och Christer Isaksson, journalist och bokredaktör, om hur vi lyfter gymnasieskolans yrkesutbildningar och arbetsmarknadens behov i framtiden.

Det finns en kunskapsbrist bland eleverna i skolan om vilka yrken som finns på arbetsmarknaden, och det skapar en osäkerhet genom hela skolgången. Ulrika menar att det behövs mer studie- och yrkesvägledning tidigt om vilka jobb som finns på arbetsmarknaden, och att involvera näringslivet i det här arbetet.

Ulrika ser gärna också ett system med bransch-lärlingar och tycker det är beklagligt med den negativa debatten om att yrkesprogrammen är till för skoltrötta. Det stämmer inte, tvärtom!

Ulrika Carlsson är utbildad lärare, och vid tiden för samtalet ledamot av riksdagens utbildningsutskott och riksdagsledamot för Centerpartiet. 

 

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: