Nyanlända elever – hur kan lärarna räcka till?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Sverige har tagit emot många nyanlända barn och ungdomar – cirka 70 000 under 2015 – som har börjat eller ska börja i skolan. Samtidigt står vi inför en stor lärarbrist. Hur kan lärare ges goda förutsättningar att undervisa nyanlända utifrån deras behov? (Almedalen juli 2016)