25 år av skolreformer - hur började det?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola har ett så kallat "vittnesseminarium" om kommunaliseringen och friskolereformen där inbjudna personer får berätta hur man upplevde skeendet utifrån den roll man då hade.