25 år av skolreformer - hur började det?

Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola har ett så kallat "vittnesseminarium" om kommunaliseringen och friskolereformen där inbjudna personer får berätta hur man upplevde skeendet utifrån den roll man då hade.