Alla får chansen – inkludering i det digitala klassrummet

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

De digitala verktygen erbjuder chanser till individualiserat lärande. Läraren Richard Pettersson ger konkreta exempel på hur "microteaching" och det flippade klassrummet kan utvecklas och användas för att få det allmänna stödet att fungera i klassrummet, även för elever med särskilda behov.