Andraspråksforskning - vägen till ett nytt språk

Inge Bartning, professor samt forskarna Fanny Forsberg och Victorine Hancock Stockholms Universitet. Föreläsning från seminariedagen "Nyttan av språk som framgångsfaktor" den 19 oktober 2011.