Anta löneutmaningen!

Idag presenterades en uppföljning av löneöversynerna i landets kommuner. - Jag hade önskat att kommunerna hade följt de intentioner som det centrala avtalet har gett utryck för. Det här är kommunernas sista chans, säger Metta Fjelkner.