Arbetsplenum Punkt 1-7 Kongress 2012

Publicerad

1) Kongressen öppnas 2) Justering av röstlängd 3) Val av protokolljusterare 4) Val av rösträknare 5) Val av mötespresidium 6) Val av huvudsekreterare, biträdande sekreterare samt protokollförare 7) Val av kongressutskott