Arbetsplenum Punkt 8-10 kongress 2012

Publicerad

8) Fastställande av föredragningslista 9) Fråga om kongressens offentlighet 10) LRs räkenskaper 2008-2011 - årsredovisningar