Arbetsplenum Utskott Arbetstid kongress 2012

Punkt 22. Utskott om Arbetstid presenterar resultatet av sitt arbete.