Arbetsplenum Utskott Ekonomi kongress 2012

Publicerad

Punkt 22 och 23. Utskott om Ekonomi presenterar resultatet av sitt arbete, samt Arvoderingsnämnden som presenterar sitt förslag.