Arbetsplenum Utskott Förbundsfrågor del1 Kongress 2012

Publicerad

Punkt 22. Utskott om förbundsfrågor presenterar resultatet av sitt arbete. (23 min del 1 av 2)