Arbetsplenum Utskott Förbundsfrågor del2 kongress 2012

Publicerad

Punkt 22. Utskott om förbundsfrågor presenterar resultatet av sitt arbete. (30 min del 2 av 2)