Arbetsplenum Utskott Huvudmannaskap del2 kongress 2012

Punkt 22. Utskott om Huvudmannaskap presenterar resultatet av sitt arbete (del 2 av 2)