Arbetsplenum Utskott Lön kongress 2012

Publicerad

Punkt 22. Utskott om lön presenterar resultatet av sitt arbete.