Arbetsplenum Utskott Stadgar del1 kongress 2012

Publicerad

Punkt 22. Utskott om Stadgar presenterar resultatet av sitt arbete med stadgepropositionen. (del-2 avser arbetet med motioner)