Arbetsplenum Utskott Stadgar del2 kongress 2012

Publicerad

Punkt 22. Utskott om Stadgar presenterar resultatet av sitt arbete med motioner. (del-1 avser arbetet med stadge-propositionen)