Arbetsplenum Utskott Utbildningspolitik del1 kongress 2012

Uppdaterad

Punkt 22. Utskott om Utbildningspolitik presenterar resultatet av sitt arbete (del 1 av 2)