Arbetsplenum Utskott Vision kongress 2012

Publicerad

Punkt 22. Utskott om vision presenterar resultatet av sitt arbete.