Åsa Fahlén talar om behov av satsningar på skolor i socialt utsatta områden

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Pisaresultaten pekar på ökad olikvärdighet i svensk skola. Åsa Fahlén menar att vi behöver satsningar för att få fler erfarna lärare att stanna kvar och öka andelen behöriga legitimerade lärare i dessa områden. Förslagen som Lärarnas Riksförbund presenterar handlar om 1) renodling av yrkena - låt lärare vara lärare och låt studie- och yrkesvägledare få vara studie- och yrkesvägledare 2) höjda löner i socialt utsatta områden 3) bättre förutsättningar för lärarna med sänkt undervisningsmängd och minskade klasstorlekar. Med färre elever får lärare mer tid för varje elev.