Barbro Westlund

Att undervisa för livslångt lärande

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

För att bygga ett hållbart samhälle krävs nyfikenhet, kreativitet och innovation. Barbro Westlund, doktor i didaktik, delar med sig av konkreta metoder för hur du kan väcka dina elevers nyfikenhet och lust att lära – och utveckla en förmåga att fortsätta lära sig genom hela livet. Genom konkreta exempel visar hon hur du kan undervisa för en hållbar framtid i många olika ämnen och årskurser. Samtalet leds av Mia Bohlin, Lärarnas Riksförbund.