Björklund - Det senaste löneavtalet är ett trendbrott

”- Det löneavtal som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tecknade med SKL för något år sen, det är det bästa avtal som någon yrkesgrupp har tecknat sedan mitten av 90-talet i Sverige.” ”- Om det nu genomförs fullt ut ute i kommunerna så innebär det reala lönelyft för lärarkåren, jämfört andra yrkesgrupper.”