Björklund: Jag vill bara se aktörer som är långsiktiga och seriösa skolägare!

Jan Björklund nämnde på Skolforum de skärpningar för friskolorna som sex partier kom överens om inom friskolekommittén. – Syftet är att strama upp de avarter som har förekommit. Det ska inte vara möjligt för skolorna att ta bort vissa ämnen eller lektioner för att spara pengar. Jag delar uppfattningen att det kan vara en idé att återinföra timplaner för gymnasieskolan, så att alla elever får den utbildning de har rätt till. Jag önskar också att de aktörer som finns på friskolemarknaden ska vara långsiktiga och seriösa.