Björklund: Lönerna spelar roll för läraryrkets attraktionskraft

Publicerad

"- det är ingen tvekan om det! Sedan kommunaliseringen så har löneläget sjunkit drastiskt för de flesta lärarkategorier. Kommunerna har inte kunnat hantera detta"