Christer Mattsson om intoleransarbete i skolan

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Läraren Christer Mattsson är tillförordnad chef för det nya Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. I 20 år har han arbetat med att hindra högstadieelever att glida in i kretsar där man använder våld. Arbetet kom att kallas Toleransprojektet. Fokus låg från början på vit makt-miljön. Mats Ögren Wanger ställer frågorna.