Den danska arbetstidsmodellen presenteras

Punkt 22. Inför kongressens behandling av utskottsarbetet kring arbetstid, var kanslichef Lars Hallenberg ombedd att presentera den s.k. "Danska modellen"