Det är en klassfråga - och det måste rättas till

Publicerad

Tidigare utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén ger sin syn på dagens skola. (Skolvärlden aug 2012)