Digital framtid utan fallgropar

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har undersökt hur det står till med den digitala kompetensen hos lärare och elever i dagens skola. Bland EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande finns digital kompetens med. Regeringen har gett skolverket ett uppdrag att föreslå hur just digital kompetens kan skrivas ut tydligare i läroplanerna. Helena Kvarnsell, Lärarnas Riksförbund, presenterar en sammanfattning av rapporten.