Digitala resurser i SFI-undervisningen – så väljer du rätt

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

SFI-läraren Ivana Eklund berättar om hur du kan tänka didaktiskt och pedagogiskt när du ska välja digitala resurser för SFI-undervisningen. Genom att göra det säkerställer du att eleverna får öva på olika uttrycksformer – tala, skriva, lyssna, läsa och berätta – under lärprocessen.