Effektiv webbaserad alfabetisering

SFI-läraren Ivana Eklund ger tips på hur du med pedagogiska glasögon kan värdera och välja ut appar till din SFI-undervisning.