En likvärdig skola räddar Sveriges demokrati

Med kunskap och utbildning står vi emot populismen. För att motverka utanförskap och olika former av antidemokratiska krafter behövs tillgång till relevant fakta, kunskaper och förmågan att kritiskt granska – i en likvärdig skola som ger alla elever samma möjligheter. Här är lärarnas demokratiska uppdrag avgörande.

Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år, och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, samtalar om hur en likvärdig skola lägger grunden för vår demokrati. Vad är det vi kan göra bättre, finns det andra länder som vi kan lära av? Vad behöver lärare och elever få för stöd för att lyckas med att värna den demokrati som Sverige byggt under 100 år? Kan vi ge alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står sig starkt.

Moderator: Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund. Samtalet spelades in på Bokmässan i Göteborg hösten 2021.

Textning av filmen kommer inom kort.